سینمای خانگی من

درباره ی فیلم ها و همه ی رویاهای سینمایی

پنج‌شنبه 1 فروردین 1392 ساعت 00:05

فیلم های پیشنهادی اسفند ۹۱

ـ آرگو /(Argo) کارگردان: بن افلک

ـ نمایش (Performance)/ کارگردانان: نیکلاس روئگ ـ دونالد کمل

ـ قرمزِ پُر رنگ (Deep Red / Profondo rosso)/ کارگردان: داریو آجنتو

ـ ناممکن (  /(The Impossible / Lo imposibleکارگردان: خوآن آنتوینو بایونا

ـ آنسوی تپه ها (Beyond the Hills / Dupa dealuri)/ کارگردان: کریستین مونگیو

ـ روکو و برادرانش (Rocco and His Brothers / Rocco e i suoi fratelli)/ کارگردان: لوکینو ویسکونتی