سینمای خانگی من

درباره ی فیلم ها و همه ی رویاهای سینمایی

شنبه 28 اردیبهشت 1392 ساعت 00:03

[ فقط چون که مردم فکرت را دوست دارند ... ]

فقط چون که

مردم فکرت را دوست دارند

معنایش این نیست

که مجبور باشند

بدن ات را هم دوست بدارند

 

***

چقدر خوب است

که صبح بیدار شوی

به تنهایی

و مجبور نباشی به کسی بگویی

دوست اش داری

وقتی دوست اش نداری

دیگر

   

مجموعه ی شعر "کلاه کافکا"، سروده های ریچارد براتیگان


توضیح: املای کلمات، فاصله گذاری ها، علائم و به طور کلی، ساختار نوشتاری این متن، عیناً از روی متن کتاب پیاده شده، بدون دخل و تصرف.