سینمای خانگی من

درباره ی فیلم ها و همه ی رویاهای سینمایی

دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 ساعت 00:02

[ شش هایکوی ژاپنی ]

چهره ی عروسک.

خواهی نخواهی

پیر شده ام

 

***

 

تُرُب کَن

با تُرُب

راه را نشان می دهد

 

***

 

ماهِ تمام

((برام بگیر)).

بچه گریه می کند

 

***

 

صدای چیزی

که خود به خود به زمین افتاد

مترسک

 

***

 

سوراخ های بینی.

توی خنکا خوابیده

زن.

 

***

 

پروانه

دنبال می کند حلقه گلِ

روی تابوت را

     

از مجموعه هایکوهای ژاپنی

 

*پانویس: به شخصه یکی از علاقه مندان و شیفتگانِ هایکوهای ژاپنی هستم. دنیای وسیع و عجیبی که تنها در چند کلمه خلاصه شده اند، حسِ لذتِ بی نقصی را به آدم منتقل می کنند. برای هر کدام از این هایکوها، می شود چندین صفحه حرف زد ... اما نه! حرف زدنِ زیاد خوب نیست. بخوانید، تصویر بسازید، موقعیتِ درونِ هر کدام را تخیل کنید و ببینید چطور می شود تنها با چند کلمه، کولاک به پا کرد. از قدیم گفته اند: کَم گوی و گُزیده گوی چون دُر ...