سینمای خانگی من

درباره ی فیلم ها و همه ی رویاهای سینمایی

پنج‌شنبه 29 فروردین 1392 ساعت 08:50

[ بابا آب داد. بابا آب داد ... ]

بابا آب داد.

بابا آب داد.

بابا آب داد.

بابا آب داد.

آنقدر آب داد آب داد

که مادر ترکید

حق با ملیحه بود:

آب در بیابان آب است

نه در سونوگرافی!

 

***

 

مادر شیر بود

دیر کرد

از اتاق عمل که برگشت

پستان حذف شد

از شیمی درمانی که آمد، موی سر

جراح معتقد بود

در ادبیات ما

زلف و پستان واژه های ممنوعه است

مادر واقعاً شعر بود ...

 

از مجموعه ی شعرِ طنزِ "پسته لال سکوت دندان شکن است" نوشته ی اکبر اکسیر