سینمای خانگی من

درباره ی فیلم ها و همه ی رویاهای سینمایی

جمعه 23 فروردین 1392 ساعت 00:01

[ به گزارش انستیتو پاستور ... ]

به گزارش انستیتو پاستور

مردان خیابانی بر دو دسته اند:

مردان دست اول، مردان یک لقمه نان، مردان کار

مردان دست دوم، مردان بوق و کلینکس، مردان هار

به اطلاع اهالی شریف می رساند

سگ حیوان نجیبی است

امان از دست دومی های پدرسگ!

 

 ***

 

قابیل آدم نبود،

پسرِ آدم بود

آزمایش DNA سهراب بدجوری مشکوک می زند!

بالاخره نفهمیدم الکساندر دوما پدر بود یا پسر؟

برنامه ی کودک می گفت:

جوجه کلاغ ها، سیاه به دنیا نمی آیند

بعداً سیاه می شوند!

 

از مجموعه ی شعرِ طنزِ  "زنبورهای عسل دیابت گرفته اند" نوشته ی اکبر اکسیر