سینمای خانگی من

درباره ی فیلم ها و همه ی رویاهای سینمایی

پنج‌شنبه 3 اسفند 1391 ساعت 15:01

سایت ها و یادداشت ها
   

یادداشتِ نگارنده بر فیلمِ "پلّه آخر" ساخته ی علی مصفا در سایت آکادمی هنر