سینمای خانگی من

درباره ی فیلم ها و همه ی رویاهای سینمایی

سه‌شنبه 3 بهمن 1391 ساعت 00:05

سایت ها و یادداشت ها
 یادداشتِ نگارنده درباره ی "کتابچه ی بارقه ی اُمید" نامزد هشت جایزه ی اُسکار، در سایت آکادمی هنر