سینمای خانگی من

درباره ی فیلم ها و همه ی رویاهای سینمایی

مارگارت (سیگورنی ویور): من سعی می کنم درک کنم، نه اینکه اعتقاد پیدا کنم.


"نورهای قرمز"، کارگردان: رودریگو کورتز


***


تام (سیلیان مورفی): تنها راهِ بیرون کشیدنِ یه خرگوش از کلاه اینه که اول خرگوش رو بذاری اون داخل.

     

"نورهای قرمز"، کارگردان: رودریگو کورتز


***


مرد: تو نباید یواشکی بری توی آپارتمانش. این کار اخلاقی نیست.

دبلیو. سی. بریگز (وودی آلن): من یواشکی نمی رم، کلید دارم!

       

"نفرین عقرب یشمی"، کارگردان: وودی آلن


***


راکی سالیوان (جیمز کاگنی): من فکر می کنم واسه ترسیدن، آدم باید قلب داشته باشه، من که ندارم. خیلی وقته که انداختمش دور.


"فرشتگان با چهره هایی آلوده"، کارگردان: مایکل کورتیز