سینمای خانگی من

درباره ی فیلم ها و همه ی رویاهای سینمایی

ـ زنگار و استخوان (Rust and Bone / De rouille et d'os)/ کارگردان: ژاک اودیار

ـ زندگی خصوصی آقا و خانم میم / کارگردان: سید روح الله حجازی

ـ سراشیب (Downhill)/ کارگردان: آلفرد هیچکاک

ـ پاداش سرعت (Premium Rush) / کارگردان: دیوید کوئپ